Pamilyang BingiSa isang ilang na gubat ay mayroong naligaw
Isang lalaking, nangangaso at uhaw na uhaw
Sa kanyang paglalakad ay mayroong natanaw
Isang munting kubo na yari sa anahaw

Lumabas sa bahay kubo ang isang dalaga
Ang ligaw na lalaki ay agad na nagwika
“Pwede bang maki inom", ang sabi ng binata
Tumugon ang babae, muling pumasok sa dampa.

“Inang- inang sa labas po ay may tao.”
Ang sinabi ng babae sa nanay nito.
“Siya raw po ata inang ay sadyang interesado
Kaya’t kanyang babayaran ang baboy ninyo”.

Nagulat ang ina, sa tinuran ng dalaga.
Sumigaw ng malakas at galit na nag wika
“Ikaw na babae ka, ikaw ay humanda,
Pagdating ng yung ama tiyak na magwawala”.

“Iyan daw anak mo ay mag aasawa na”.
Ang sabi ng ina sa dumating na asawa
Nagulat ang ama sa narinig na balita.
Ihinagis ang buslo na may lamang isda.

“Bakit ganyan kayo mga walang kasiyahan”.
Ang sigaw ng ama na lubhang pawisan
“Ako’y sobrang pagod sa haba ng nilakaran
Tapos sasabihin ninyong ako ay batugan”.

Sa labas ng bahay kubo ang uhaw na lalaki
Ay agad na umalis at mabilis na sumalisi
Sa sobra niyang takot ay di napakali
Dahil sa pag aaway ng pamilyang bingi.

No comments:

Post a Comment