Dreams

Stolen moment how I miss the time
to be with you and ask, “Will you be mine?”
In my mind, you’re always there
anytime, every minute and everywhere.

Every time I fell asleep,
I see your face, your smile so sweet
I hear your voice that makes me chill.
Flows through my veins, I softly feel.

I want to lie down on my bed
and have this dream forever
I want to be with you forever.

When the night is at the end
the morning light will come and stand,
you still conquering my frozen mind
and I’m still wishing that you would be mine.

Co’z dreaming is the only way to be with you,
in my dreams, you are mine and you love me too.
I may be crazy wishing such things
but in my dreams, everything comes true


sa maniwala kayo't sa hindi kanta po ito na naisulat ko mga 20 years ago na ang nakakaraan.
Chords will play: as if may magkakainteres na tumugtog...
C - G - F  - G (stanza)
F - G - C- (Chorus)

yosi


Hithit buga, hithit buga
Ano ba ang iyong napapala?
Kung  hindi ang ubuhin ka
At masira ang iyong baga.

Hithit buga, hithit buga
Kailan ka ba magsasawa?
Kung ikaw ba ay may sakit na,
At nahihirapan sa paghinga?

Usok doon, usok dito
  Pa’no mo ba matatanto?
Na walang maidudulot na mabuti,
ang paghithit mo ng sigarilyo?

Patay, sindi, hithit uli
Sinasayang lang ang salapi
Gumagastos ka ng pera
Upang buhay mo ay madali

Patay sindi’t hithit buga
Anong magandang halimbawa,
Ang iyong maipapakita,
Sa anak mo’t ibang bata?

Usok dito, usok diyan
Nadadamay pa ang ilan
Na nag-iingat magka sakit
Pero ika’y walang paki alam

Usok, sigarilyo’t yosi
Kahit ano pang itaguri
Walang maidudulot na mabuti
 Sa kapaligaran man o sarili.