Sakit sa balat?

May isa daw propeta,
na gustong kumulekta
ng inyong simpatya
at saka ng kwarta.

Propesiya’t propesyon,
sa dambuhalang istasyon
kung saan ay negosyo na
ang kulto at relihiyon.

Nagsabi nang gabay,
nangaral, nag-alay
ngunit siya’y naghihintay
ng inyong mga lagay.

Siya ay nag dasal
bumulong, dumaldal,
nagpanggap na banal,
upang ang kanyang bulsa
ay tuluyang kumapal.

Propesiya at propesyon
propeta’t telibisyon
ang dulo’t tuloy gulo
sa ang aming bansa’t nayon.Laging manalangin at magtiwala sa itaas
(keep the faith)

No comments:

Post a Comment