paalam po..


paalam po...
isang mapayapang paglalakbay
lalagi kayo sa aming puso't isipan
habang kami'y humihinga't nabubuhay...

di 'man po kayo makabalik
at matagalan bago tayo muling magkitakita
kayamanan po naming itatabi
ang masasaya ninyong alaala

at bilang pasasalamat
sa mga kabutihang ninyong ipinakita
pinapangako ko pong pakakamahalin
ang inyong apo at aking asawa...


- isang tula para kay Aling Aida
ang nanay ng aking asawa

No comments:

Post a Comment