ermat's day


para sa mga na delay
naglihi at nagdalantao

para sa mga minanas,
nagluwal at nagpasuso


para sa nagka-kamot,
nagka-stretch mark at lumobo

para sa mga nagpuyat,
nagpakai't unang nagsubo

para sa nagpalit ng lampin,
nag-alis ng tae at nagpaligo

para sa unang nagturo't
nagsilbing unang guro

para sa unang dumisiplina,
nangaral at pumalo

para sa asawa,
para sa ina,
para sa tita,
para sa lola,

hapi Ermat's Dey..!

No comments:

Post a Comment