hapimadersday


photo: Ajman UAE May 11, 2012 3rd photo-activity


Dakila ka inay, na sa ami’y nagluwal,
nagbigay buhay at nagsilbing tanglaw.
Nagbuhos ng oras at buong pagmamahal,
nagmulat sa amin sa mundong ibabaw.

Naging unang guro sa aming pag-aara,l
aming tigapagtanggol sa mga nang aapi,
aming inspirasyon at sa ami’y nagkintal
sa mga bagay na tama’t mga bagay na mali.

Siyang nagsakripisyo sa mahabang panahon,
ginugol ang oras at buong dedikasyon
upang mga anak ay lumaking may dereksiyon
maiwas sa masama, at sa bisyo'y di magumon

Mahal naming ina, araw na ito ay sa iyo,
bilang pagpupugay sa iyong mga sakripisyo.
Maaring ‘di sapat, katumbas ng paghihirap mo
ngunit nais naming iparamdam kahit simple’t
. . . .kahit papa’no.

Isang tula para sa pinakmamahal kong NANAY

1 comment:

  1. bravo mahusay!! siguradong proud ang iyong Nanay sayo, ingat sa uae brother!

    ReplyDelete